21-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Compensatie werkgevers voor uitgekeerde transitievergoeding bij ontslag zieke werknemers

Cedris is blij met deze aanpassing en wenst nog een vergelijkbare oplossing voor ontslagsituaties bij ondergrensindicatie Wsw.

Werkgevers krijgen compensatie voor de kosten van ontslag van langdurig zieke werknemers. De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher. Het voorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De kosten van de zogeheten transitievergoeding die een werknemer ontvangt als hij of zij na twee jaar ziekte wordt ontslagen, zullen voortaan worden betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) (zie eerder bericht). Wel zal hierdoor de werkgeverspremie stijgen.   De maatregel beoogt tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over het geheel aan financiële verplichtingen met betrekking tot langdurig zieke werknemers. 

Cedris heeft zich afgelopen voorjaar stevig ingezet voor deze aanpassing van de Wet werk en zekerheid. De aanpassing is dan ook goed nieuws voor de sector. Cedris blijft overigens pleiten voor een volgende oplossing, namelijk bij ontslag van Wsw-medewerkers na een UWV ondergrensindicatie.

Lees het volledige bericht op Staatscourant online (abonnement), 14 november 2016.