7-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Concrete voorbeelden inrichting primair proces Participatiewet

Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk: 5 praktijkcases.

De 'Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk' biedt 5 praktijkcases om geïnteresseerden in het vraagstuk van inrichting en besturing van het primair proces voor de uitvoering van de Participatiewet concrete voorbeelden aan te reiken. Voorbeelden van de manier waarop gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primair proces vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Hierbij worden twee wegen bewandeld. De eerste weg betreft het op een rijtje zetten van de belangrijkste uitgangspunten die de gemeenten hebben geformuleerd ten aanzien van het inrichten en sturen op de uitvoering van de participatiewet. De tweede weg betreft de keuze om in kaart te brengen hoe de vijf betrokken gemeenten eenzelfde case oppakken en vormgeven. Zodat op caseniveau, op microniveau zichtbaar wordt of een verschil in uitgangspunten ook leidt tot een andere aanpak. Deze verschillen in aanpak en in uitkomst zijn in een nieuwe versie van dit rapport aan de hand van de casus ‘Jan’ gevisualiseerd.

Het rapport is onderdeel van het programma ‘Een optimale weg naar participatie’ van de Programmaraad.

Het rapport (pdf, 4,39 MB) werd al eerder in november 2015 uitgebracht maar is nu voorzien van infographics om de praktijkvoorbeelden te visualiseren.