28-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

CPB: “Begeleiden werklozen heeft nauwelijks effect”

Veel maatregelen om werklozen aan een baan te helpen lijken niet of nauwelijks effect te hebben.

Veel maatregelen om werklozen aan een baan te helpen lijken niet of nauwelijks effect te hebben. Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht wat tientallen beleidsopties betekenen voor de werkgelegenheid en wat daarvan de inkomenseffecten zijn.  

Het CPB concludeert bij veel maatregelen dat het effect op de landelijke werkgelegenheid nul is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitbreiding van het aantal vakantiedagen, zorgverlof, en het inkorten van de werkweek tot 35 uur.

Andere maatregelen leiden wel tot meer werk, maar onbekend is hoeveel. Dat betreft onder meer scholingsmaatregelen en de aanstelling van een jobcoach. Verplicht solliciteren voor mensen in de bijstand levert alleen iets op voor mensen met weinig afstand tot de arbeidsmarkt.

Andere maatregelen moeten beter geëvalueerd worden voor daarover stellige uitspraken gedaan kunnen worden. Het CPB laat ook weten dat scholing op langere termijn wel resultaat oplevert.

Bron: Publicatie CPB, 20 april 2016;  bericht NOS, 21 april 2016; bericht Gemeente.nu, 21 april 2016.