19-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

De flinterdunne grens tussen verdringing en re-integratie

Werkgevers, vakbond en gemeenten bogen zich over de vraag hoe als gemeente te voorkomen dat iemand in een re-integratietraject andermans baan verdringt.

Organiseer werken met behoud van uitkering altijd in overleg met de uitkeringsgerechtigde. En regel in overleg met de werkgever relevante werkervaring: werkervaring waar de werkzoekende mee verder komt. Alleen dán kun je voorkomen dat de grens tussen verdringing en re-integratie wordt overschreden.

Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘De flinterdunne grens tussen verdringing en re-integratie op de arbeidsmarkt’. Daar discussieerden ervaringsdeskundigen, werkgevers, vakbondsvertegenwoordigers, gemeenten en andere organisaties met elkaar over de vraag hoe je als gemeente kunt voorkomen dat iemand in een re-integratietraject anderen op de arbeidsmarkt verdringt (zie ook eerder bericht).

Bron: bericht  VNG, 4 januari 2016.

In haar antwoord op Kamervragen (n.a.v. het bij een vervangende busdienst inzetten van Wsw-personeel en uitkeringsgerechtigden met tegenprestatie-plicht) verwijst staatssecretaris naar concrete maatregelen die het kabinet neemt om verdringing te voorkomen en tegen te gaan. Het Kabinet vindt dat er sprake is van verdringing indien oneerlijke concurrentie leidt tot baanverlies van de één ten gunste van de ander. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn in het geval van schijnconstructies of doordat werkgevers en werknemers zich niet houden aan cao-afspraken of Nederlandse wet- en regelgeving.