16-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“De sociale werkvoorziening is meer dan ooit nodig.”

Dat schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn column in het Financieel Dagblad van 15 februari.

Putters zegt in zijn column: “De overheid en het bedrijfsleven zullen moeten zorgen voor zogenaamde intermediaire structuren die het werk voor mensen met beperkingen ondersteunen. Dat gaat niet alleen over het organiseren van plaatsen voor beschut werk, maar ook over professioneel advies aan werkgevers over aangepast werk, matching en over begeleiding bij detachering. De doelgroep zal – voor zover mogelijk – zelf aan werknemersvaardigheden moeten werken, zoals communicatief vermogen. Zonder een gezamenlijke agenda komt dit ook in de toekomst niet van de grond." 

In zijn column benadrukt Putters de rol die Cedris en de sociale werkbedrijven, maar ook sociale ondernemingen, hierin kunnen spelen: “ In de op- en afroepeconomie van de toekomst zullen mensen steeds vaker van werkgever wisselen. Cedris, de koepel van voormalige sociale werkplaatsen, helpt sociale ondernemingen, maar ook bij het begeleiden en matchen van werk voor mensen met arbeidsbeperkingen. Het om- en bijscholen verloopt nog te stroef. De regels rond de banenquota kunnen bovendien in de weg zitten als ketenafspraken met catering- en schoonmaakbedrijven niet meetellen. De sociale werkvoorziening is meer nodig dan ooit voor goed werk voor deze mensen.”

Lees de hele column hier.