12-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

De Wsw-statistiek 2015 is verschenen

Wsw-populatie is in 2015 afgenomen met 6,4% naar 96.321 personen. Ruim 41.700 personen werken bij een reguliere werkgever: 7,7% heeft een begeleid werken-plaats bij een regulier bedrijf, 16,9% is individueel gedetacheerd en 18,7% werkt in een groepsdetachering.

De inhoud van het rapport is iets gewijzigd vanwege het vervallen van de (nieuwe) Wsw-indicaties met ingang van 2015. Ook is per 1 januari 2015 de Wsw-wachtlijst vervallen. Enkele belangrijkste ontwikkelingen zijn:

·         In 2015 blijkt de Wsw-populatie te zijn afgenomen van 102.857 naar 96.321 personen eind 2015, wat een daling inhoudt van 6,4%;

·         Het aandeel personen dat begeleid werkt bij reguliere werkgevers bedraagt 7,7%. Het aantal begeleid werkenden nam in 2015 af met 7,0% tot 6.304 personen;

·         UWV heeft in 2015 voor 13.847 personen een herindicatie afgegeven. De geldigheidstermijn van deze besluiten wordt steeds langer en bedraagt gemiddeld 85 maanden (tegen 60 maanden in 2013). Volgens de herindicatiebesluiten behoort 98,2% tot de doelgroep. 1,7% krijgt een onderzijde-besluit en 0,1% een bovenzijde-herindicatie;

·         Van alle 96.321 Wsw-medewerkers is 16,9% individueel gedetacheerd, wat ongeveer gelijk is aan 2014. De groepsdetacheringen zijn in 2015 toegenomen: 18,7% tegen 13,4% in 2013 en 2014. Het aandeel beschutte plaatsingen (inclusief Werken OP Locatie) nam af van 63,9% in 2013 tot 57,8% in 2015;

·         De gemiddelde omvang van een Wsw-dienstbetrekking bedraagt 31 uur per week. Dit is hetzelfde voor begeleid werkenden. 54% van de Wsw-populatie werkt fulltime (36 tot 40 uur per week);

·         Het aandeel werknemers met een psychische beperking met een Wsw-dienstbetrekking of in begeleid werken bleef in 2015 stabiel: 32% respectievelijk 46%.

Groep ‘geen plaatsing’.

De Wsw-statistiek blijft de – op dit moment circa 1.900 - Wsw-geïndiceerden volgen die in de loop van 2015 zijn uitgestroomd en eind 2015 (nog) niet opnieuw in Wsw-verband zijn gaan werken. Inclusief de ‘oude’ doelgroep die vóór 1998 is toegelaten geldt voor tweederde van deze groep zonder Wsw-plaatsing dat zij na minimaal 5 jaar nog een nieuw Wsw-dienstverband aangeboden kunnen krijgen. Voor de gehele ‘nieuwe’ doelgroep ( na 1998 ) geldt dat zij in aanmerking kunnen blijven komen voor een herindicatie, waardoor de termijn van de geldigheidsduur wordt verlengd én zij in het Doelgroepregister opgenomen blijven.

Bron: bericht Rijksoverheid, 20 september 2016; bericht Gemeente.nu, 21 september 2016.