4-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Definitief akkoord cao sociale werkvoorziening 2015–2018

Achterban VNG en bonden tevreden met onderhandelaarsakkoord.

De VNG heeft op 3 maart 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018. Eerder stemden FNV Overheid en CNV overheid er al mee in. Een overgrote meerderheid van 97% van de leden van de FNV stemde voor het akkoord. Ook de leden van Cedris die gereageerd hebben waren allen positief over het bereikte akkoord. Alle partijen hebben na raadpleging van hun achterban geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor deze cao.

Een direct gevolg van het akkoord is dat werknemers die op 1 maart 2016 in dienst zijn, in maart een eenmalige uitkering van € 325 bruto ontvangen. Deeltijders ontvangen de uitkering naar rato.

Het onderhandelaarsakkoord wordt uitgewerkt in een nieuw cao-boekje.

 

Bron: Bericht VNG, 3 maart 2016;  Bericht FNV, 3 maart 2016.