4-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Derde nieuwsbrief Samenwerking GGZ en W&I verschenen

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de vraag: hoe werk je goed samen? Ook een oproep voor uw aanvullingen aan de Routekaart psychische aandoeningen en werk.

De Programmaraad publiceerde de oktober-editie van deze nieuwsbrief.

Het ministerie van SZW heeft alle 31 ingediende regionale plannen van aanpak goedgekeurd – zie vorige nieuwsbrief. De samenwerking kan nu dus daadwerkelijk van start, voor zover daar al niet een begin mee was gemaakt.

Zinziz en Verwey-Jonker gaan in opdracht van het ministerie de komende jaren onderzoek doen naar de uitvoering van de samenwerkingsplannen. In de nieuwsbrief speciale aandacht voor de plannen in de arbeidsmarktregio’s Drenthe en Friesland.

Oproep

Verder in de nieuwsbrief een verzoek aan eenieder om een bijdrage te leveren aan de actualisering van de Routekaart psychische aandoeningen en werk (zie eerder bericht).Bent u de afgelopen tijd nieuwe onderzoeken, rapporten of artikelen tegengekomen? Maakte u kennis met interessante methodieken of interventies? Stuitte u op mooie praktijkervaringen, interessante tips of ‘lessons learned’? Meld uw suggesties voor aanvullingen op de routekaart dan bij helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl.

Bron: bericht Programmaraad, 4 oktober 2017.