11-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Divosa: succes banenafspraak vergt ingrijpender aanpassingen

Toegezegde aanpassingen doelgroepvaststelling gaan niet ver genoeg, vindt Divosa. Gevalideerde loonwaardemeting op werkplek moet als extra toegangscriterium worden erkend

De aanpassingen die de staatssecretaris wil doen in de doelgroepvaststelling zijn nuttig, maar niet voldoende om de 125.000 afgesproken banen te realiseren. Dit meldt Divosa in reactie op de recente Kamerbrief.

Zolang de beoordelingsmethodiek op basis van theoretische drempelfuncties gehandhaafd blijft, komen alleen mensen met een zeer bepekte loonwaarde in het doelgroepregister terecht.

En de aanpassingen wijzigen niets in het gegeven dat mensen met een arbeidsbeperking in de praktijk vrijwel uitsluitend werk vinden na een proefperiode en dus in het risico dat na een succesvolle proefperiode de medewerker niet tot de doelgroep banenafspraak blijkt te horen.

De oplossing ligt, aldus Divosa, in loonwaarde op de werkplek als extra criterium voor het doelgroepregister: neem mensen daarin op van wie na een gevalideerde loonwaardemeting vaststaat dat zij op hun werkplek het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen.

Bron: Berichten Divosa, 1 mei, 8 mei en 8 mei 2015.