6-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Divosa: Verdeelmodel bijstandsbudgetten leidt tot onverantwoorde effecten

Amsterdam verliest bijvoorbeeld 4,6% van z’n budget terwijl die er juist goed in is geslaagd meer mensen vanuit de bijstand aan werk te helpen

Het ministerie van SZW heeft de voorlopige bijstandsbudgetten 2016 gepubliceerd. De budgetten per gemeente zijn berekend aan de hand van het nieuwe verdeelmodel voor de bijstand. Met ingang van 2015 wordt verdeeld op grond van kenmerken van de plaatselijke bevolking die de kans op bijstandsaanvragen beïnvloeden. De helft van het budget wordt gebaseerd op de daadwerkelijk verstrekte uitkeringen in de voorbije jaren.

Divosa neemt aanhoudende problemen rond de verdeling waar en heeft die bij staatssecretaris Klijnsma aangekaart. Het nieuwe model leidt tot onvoorspelbare verschuivingen, ondanks het feit dat in overleg met de VNG het financiële risico voor gemeenten is verkleind - het tekort dat een gemeente voor eigen rekening moet nemen is afgetopt op 7,5% van het totale budget (zie eerder bericht). En ondanks dat de verschuivingen kleiner zijn dan in 2015, het jaar waarin het nieuwe model voor het eerst werd gebruikt.

Vooral de grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen komen volgend jaar miljoenen tekort voor de bijstandsuitkeringen. Amsterdam verliest bijvoorbeeld 4,6% (25 miljoen euro) van z’n budget terwijl die er juist goed in is geslaagd meer mensen vanuit de bijstand aan werk te helpen. Groningen moet het met 16 miljoen minder (11%) doen. Er zijn ook steden op vooruit gegaan: Tilburg, Venlo en Arnhem gaan er elk ongeveer 4 miljoen op vooruit (4 tot 9%) maar zij kunnen er geen peil op trekken of dit doorwerkt tot in 2017.

Liever ziet Divosa dat het model de komende tijd wordt herzien en dat, zolang dat niet is gebeurd, wordt verdeeld op basis van de werkelijke bijstandsuitgaven in de afgelopen jaren.


Bron: bericht Gemeenteloket, 1 oktober 2015; Kamerbrief, 1 oktober 2015; Berichten Divosa, 1 oktober en 2 oktober 2015; Berichten Binnenlands Bestuur, 2 oktober en 5 oktober 2015; bericht De Volkskrant, 5 oktober 2015.