20-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Doelgroep dreigt te versnipperen”

Na een hoopgevende start lijkt de voortgang van de banenafspraak te stagneren. Volgens aanjager Aart van der Gaag hapert het doelgroepregister, versnipperen de doelgroepen en neigen werkgevers ertoe af te haken omdat zij vanwege privacywetgeving geen zicht krijgen op wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Op papier is er nog groei van het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie eerder bericht). Maar het enthousiasme onder werkgevers is tanende. “Het laaghangend fruit is geplukt,” stelt banenambassadeur Aart van der Gaag wat wrang vast. Hij betwijfelt of de succesvolle start van de banenafspraak een even glanzend vervolg krijgt. “Gemeenten hebben de taak mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te melden voor het doelgroepregister en een profiel van ze aan te maken. Dat komt nauwelijks van de grond: er zijn nog maar zo’n 1000 profielen beschikbaar. Dat belemmert werkgevers in hun zoektocht naar geschikte mensen. Ik merk in de praktijk dat bedrijven die aanvankelijk enthousiast meedachten nu teleurgesteld afhaken.” Een tweede hobbel is volgens Van der Gaag het functioneren van de WerkgeversServicepunten (wsp’s): “Uit regiorapportages van UWV en een recent rapport van de Inspectie SZW blijkt dat de kwantitatieve prestaties van ongeveer de helft van de wsp’s achterblijft bij de verwachtingen.”

Ook ziet Van der Gaag de doelgroep steeds verder versnipperen. “Er zijn nu ambassadeurs voor ouderen, voor vluchtelingen en onder meer voor onzichtbare jongeren. Dat werkt contraproductief. Maar laat ik niet al te pessimistisch zijn. De wet kende een aanzienlijk aantal schoonheidsfouten, die zijn eruit gehaald. In dat opzicht staan we er dus beter voor dan een jaar geleden. Wat ons erg zou helpen is een verbreding van het doelgroepenregister en daarmee samenhangend een eenduidig instrumentarium voor iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Voorkeursbeleid werkgevers?

 

Aanjagers Banenafspraak Aart van der Gaag (bedrijfsleven) en Hans Spigt (overheid en onderwijs) hebben in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Klijnsma aandacht gevraagd voor het dat feit werkgevers niet specifiek mogen werven op de doelgroep banenafspraak of op deze groep specifiek mag worden geselecteerd bij het stellen van vacatures.

Bron: bericht UWV Magazine online, 26 januari 2017; bericht VSO Werkgevers, 23 januari 2017; column Stimulansz, november 2016.