3-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Doelgroepenregister nu ook toegankelijk voor gemeenten

Gemeenten kunnen zien of inwoners in het doelgroepregister voor de banenafspraak staan. Zij moeten zelf alert zijn op een de eventuele geldigheidstermijn van de registratie

Sinds eind september is het voor gemeenten mogelijk om te zien of inwoners in het doelgroepregister voor de Participatiewet staan. UWV beheert dit register.

Om de gegevens van hun inwoners te kunnen bekijken, hebben gemeenten alleen het burgerservicenummer (BSN) nodig.

Met het BSN kunnen gemeenten ook als werkgever via Suwinet Inkijk zien of eigen personeel, ingeleend personeel en sollicitanten in het doelgroepregister opgenomen zijn.

Indien er sprake is van een einddatum (bijvoorbeeld als is vastgesteld dat iemand in staat is om 100% WML te verdienen) moeten gemeenten zelf de geldigheidstermijn van de registratie in de gaten houden.

Een voorbeeld: Iemand voldoet op 1 juni 2016 niet meer aan de doelgroepcriteria. Dan behoort hij nog tot en met 31 december 2018 tot de doelgroep, en blijft hij in het register staan. Zijn plaatsing op de baan telt ook mee tot en met deze datum, 31 december 2018.

 

Bron: Bericht VNG, 1 oktober 2015.