11-04-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Één beschutte werkplek…… maar voor wie?

Binnenlands Bestuur maakte een rondje onder gemeenten die dit jaar één plek dienen in te vullen. Dat lijkt niet mee te vallen.

Het ministerie van SZW besloot vorig jaar gemeenten te dwingen om beschutte werkplekken in te richten omdat ze flink achter liepen op schema. Tweeëntwintig gemeenten moeten volgens de Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2018 eind dit jaar één beschutte werkplek hebben ingericht.

Bron: bericht Rijksoverheid, 3 april 2018; Binnenlands Bestuur, 7 april 2018.

In een eerdere publicatie maakte het ministerie de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019 bekend.