8-01-2018 Nieuws van leden Nieuws van leden

Een plek op de arbeidsmarkt begint met een goede basis

“Volwasseneneducatie draagt bij aan de sociale en economische zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van burgers. Heel fijn dat we deze medewerkers een passend en eigentijds aanbod kunnen bieden om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

Ergon en Ster College, onderdeel van het Summa college, gaan de komende vier jaar extra investeren in opleidingen  Basisvaardigheden voor Ergonmedewerkers en werkzoekenden van het Participatiebedrijf. De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden dragen bij aan het beter functioneren op het werk en ook in privésituaties. Daarom ondertekenden Ergon en het Ster College op 21 december een convenant.

Het project wordt gefinancierd door de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant en is onderdeel van het Regionaal Educatief Plan 2018-2022. De gemeenten willen hiermee bereiken dat burgers zelfstandig kunnen leven en werken. Staf Depla, wethouder gemeente Eindhoven: “Volwasseneneducatie draagt bij aan de sociale en economische zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van burgers. Heel fijn dat we deze medewerkers een passend en eigentijds aanbod kunnen bieden om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

Aan de slag (blijven)

De basisvaardigheden zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het verbeteren hiervan vergroot de kans om een betaalde baan te vinden en te houden. Beperkte basisvaardigheden kunnen leiden tot problemen in de privésituatie en het sociaal functioneren. Dat heeft invloed op de werksituatie en leidt tot extra begeleidingsbehoefte en uitval.

Minimaal 115 deelnemers per jaar

Medewerkers van Ergon krijgen door dit initiatief de mogelijkheid om extra te investeren in hun basisvaardigheden. Vanaf 2018 gaat Ergon dit trainingsaanbod in samenwerking met het Ster College verder uitrollen. De verwachting is dat zeker 115 medewerkers per jaar vanuit verschillende bedrijfsonderdelen zoals Business Post, Groen, Buurtbedrijven en Individuele detachering kunnen deelnemen.

Voordelen voor werk en privé

De opleidingen richten zich onder meer op communicatie met leidinggevenden en collega’s en omgaan met werkinstructies en veiligheid. Er is ook aandacht voor problematiek uit de privésituatie die invloed heeft op het werk. Dit zorgt voor meer zelfstandigheid en continuïteit in werk, privé en maatschappelijk leven. 

Rob den Teuling, bedrijfsdirecteur Ergon: “Kenmerkend is dat het leren gebeurt aan de hand van eigen voorbeelden uit werk- én privésituaties. Bij een afdeling als Business Post is bijvoorbeeld taalvaardigheid erg relevant. De training richt zich bij hen op het beter leren spreken, lezen en schrijven, zoals het lezen van adressen, straatnamen en verkeersborden. Ook is er in trainingen aandacht voor reizen met openbaar vervoer en brieven en formulieren uit privésituaties."

“We zien als Ster College dat mensen die de kans krijgen hun basisvaardigheden te versterken weer meer zelfvertrouwen gaan krijgen”, aldus Antoinette Knoet-Michels, Directeur Ster College. “Ze groeien, worden sterker als medewerker, maar zeker ook thuis en in hun sociale omgeving bijvoorbeeld in hun rol als ouder.”

Bron: persbericht Ergon d.d. 21 december 2017.