9-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Eerste bijeenkomst lerend netwerk Banenafspraak

Basisscholen committeren zich aan banenafspraak

Nederland telt 7.261 basisscholen, waarvan zo’n 600 voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs. In het primair onderwijs zijn ongeveer 170.000 mensen werkzaam. In een brief over de banenafspraak committeerde de PO-raad zich vorig jaar aan het doel om mensen met een arbeidsbeperking in het primair onderwijs aan het werk te helpen. De PO-raad reikt basisscholen tools aan en ondersteunt pilots voor het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking. De PO-raad heeft voor schoolbesturen die met anderen willen leren hoe zij invulling kunnen geven aan de wet Banenafspraak het Lerend Netwerk Banenafspraak opgezet. Het lerend netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties, zoals bestuurders, HR-medewerkers of directeuren, die met het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak hun onderwijsorganisatie willen versterken.

Bron: bericht Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, juni 2016