11-04-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Eerste SZW Gemeentenieuws aan gemeenten van 2018 verschenen

Voorheen: Verzamelbrief aan gemeenten.

Staatssecretaris Van Ark stuurde het eerste SZW Gemeentenieuws aan de gemeenten. Daarin tal van onderwerpen binnen het domein werk en inkomen.

In de brief leest u onder meer nieuws over:

  1. Arrest Hoge Raad inzake Participatiewet en zorgbehoefte samenwonenden
  2. Praktijkroute? Voor doelgroepverklaring LKV is registratie nodig. Zie bericht Programmaraad, bericht MinSZW en eerder bericht: voorkom onnodige vertraging!
  3. Nieuw instrument om oudere bijstandsgerechtigden 56+ aan het werk te Helpen;
  4. Nieuw werkblad helpt jongeren bij maken van toekomstplan;
  5. Divosa-werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen. Eind 2017 heeft Divosa de werkwijzer uitgebreid met een hoofdstuk over parttime ondernemen in een sociale coöperatie. Met coöperatief parttime ondernemen kunnen gemeenten ook ondernemingsgezinde bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bedienen. Dat vraagt echter ook meer van een gemeente. Het uiteindelijke doel is zelfredzaamheid en uitstroom uit de Participatiewet.
  6. Juridisch kader schuldhulpverlening;
  7. Bijstand en ‘gemachtigde bankpas’;
  8. Participatieverklaringstraject voor niet-inburgeringsplichtigen

 

Bron: Ministerie van SZW, 10 april 2018.