5-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Eerste SZW Verzamelbrief aan gemeenten van 2017 verschenen

Het Ministerie licht de gemeenten via deze Verzamelbrief in over talrijke onderwerpen binnen het domein werk en inkomen.

In de brief leest u onder meer nieuws over:

  • De Praktijkroute – Hoe loopt de informatievoorziening aan UWV en aan cliënten die via deze route in het doelgroepregister banenafspraak zijn geplaatst?
  • Tips & tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk (Programmaraad);
  • Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen; financiële impuls;
  • Extra middelen naar de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s (zie eerder bericht).

     

 

Bron: Bericht Rijksoverheid, 31 maart 2017.