9-06-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Eerste verzamelbrief 2015 verstuurd

Staatssecretaris Klijnsma informeert gemeenten over actualiteiten en ontwikkelingen rond werk en inkomen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de eerste verzamelbrief van dit jaar naar de gemeenten gestuurd. De brief bevat informatie over onder meer: 

  • Kiezen en melden loonwaardemethode door partijen in de arbeidsmarktregio. Het ministerie heeft tot nu toe van iets meer dan de helft van de arbeidsmarktregio’s gemeld gekregen dat gekozen is voor een methode. Zie ook eerder bericht;
  • Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten; informatie aan de Kamer en kennisdocument;
  • Indicaties doelgroep banenafspraak en ondersteuning schoolverlaters VSO- en PrO-scholen door gemeenten; zie ook eerder bericht;
  • € 30 miljoen extra voor sociale werkplaatsen; de plannen kunnen tot 1 juli bij Cedris worden ingediend. De beschrijving van de procedure vindt u hier.
  • Aanlevering CBS Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG); gemeenten dienen de SRG statistiek maandelijks in. Wegens de invoering van de Participatiewet wordt de inzet van loonkostensubsidies en andere re-integratievoorzieningen voor de nieuwe doelgroep nauwkeuriger gevolgd.
  • Inspectie SZW-rapport ‘Uitvoering Wwb voor jongeren’; zie ook eerder bericht;
  • Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet; zie ook Cedris-bericht;
  • Passende ondersteuning vergroot kansen op de arbeidsmarkt van kwetsbare werkzoekenden en
  • Convenant Re-integratie van (ex-)gedetineerden waaraan gemeenten en het Gevangeniswezen regionaal en lokaal invulling geven.

 

Bron: Bericht Gemeenteloket, 5 juni 2015.