1-12-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Ervaringen met de Participatiewet tot nu toe: eerste resultaten en knelpunten

Hoe bereiden gemeenten zich op de wet voor en wat hebben zij al ondernomen? Wat zijn de verwachtingen en eerste ervaringen van cliënten en werkgevers? Klijnsma informeert de Kamer.

Als opmaat naar de evaluatie van de Participatiewet in 2019 hebben het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van SZW enkele zogenaamde ‘ervaringsonderzoeken’ plaatsgevonden.

Er zijn onderzoeken uitgezet onder cliënten, werkgevers, gemeenten en regiomanagers van UWV.

Het resultaat daarvan is aan de Tweede Kamer aangeboden. In de begeleidende brief meldt staatssecretaris Klijnsma dat, hoewel de ervaringen met de uitvoering van de wet nog pril zijn, partijen volop bezig zijn de uitvoering vorm en inhoud te geven. De onderzoeken geven weer hoe de verschillende partijen hun rol oppakken, welke onderdelen tot nu toe goed verlopen en waar zich knelpunten voordoen. De staatssecretaris vult deze informatie aan met een overzicht van maatregelen die al genomen zijn om deze knelpunten weg te nemen. En met cijfers uit de Statistiek Re-integratie Gemeenten, de banenmonitor en de Wsw-monitor. Ook noemt zij enkele aandachtspunten voor de vervolgmetingen in 2017 en 2019.

De brief besteedt ook aandacht aan de mate waarin gemeenten beschut werk gaan organiseren en de maatregelen die daarop recentelijk zijn ondernomen. Als extra onderzoeksrapport ontvangt de Kamer dan ook de tweede meting van de Inspectie SZW als vervolg op een eerder onderzoek onder een beperkt aantal gemeenten (zie eerder bericht). 

 

Bron: Kamerbrief, 27 november 2015.