16-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Experimenten met de Participatiewet

Per 1 april 2017 kunnen de eerste vier gemeenten een verzoek indienen om te experimenteren binnen de Participatiewet: Wat werkt het beste om mensen naar werk toe te leiden? Maximaal 25 gemeenten kunnen deelnemen.

 

Per 1 april 2017 kunnen gemeenten van start met het indienen van een verzoek om te experimenteren binnen de Participatiewet. Daarmee kunnen gemeenten onderzoeken wat het beste werkt om mensen naar werk toe te leiden. Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. In de regeling staat hoe gemeenten een verzoek kunnen indienen om te mogen experimenteren en hoe de toewijzing daarvan verloopt. Dit betekent dat de experimenten met de Participatiewet na een intensief voorbereidingsproces met gemeenten bijna van start kunnen (zie eerder bericht).

Gemeenten kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de Minister van SZW om aangewezen te worden om te mogen experimenteren. De initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) krijgen de gelegenheid om vanaf 1 april 2017 een verzoek in te dienen. Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 een verzoek indienen bij de minister via het aanvraagformulier  tijdelijk besluit experimenten voor gemeenten.

 

Gemeenten die deelnemen aan de experimenten zijn niet verplicht om een tegenprestatie van de bijstandsgerechtigden te vragen. In de AMvB is opgenomen dat gemeenten hier hun beleidsvrijheid hebben en houdent. Er is wel een aantal regels waaraan de gemeenten moeten voldoen, die meedoen aan het experiment met minder regels voor mensen in de Bijstand.

Bron: berichten Rijksoverheid, 3 maart en 6 maart 2017bericht VNG, 16 maart 2017. Zie ook dossier Divosa-website en bericht Binnenlands bestuur, 8 april 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 16 mei 2017; Kamerbrief stand van zaken experimenten, 30 juni 2017.