2-07-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Expertise van SW-bedrijf goed gebruikt?

Ruim de helft van de SW-bedrijven vindt van wel; een kwart van de SW-bedrijven vindt van niet. Zo blijkt uit een peiling van Cedris

Maken gemeenten voldoende gebruik van de expertise van sociale werkbedrijven als het gaat om de uitvoering van de Participatiewet? Ruim de helft van de SW-bedrijven geeft aan dat de kennis uit de SW goed wordt benut. Bij een kwart van de SW-bedrijven is dat niet het geval. Bij ongeveer de helft van de sociale werkbedrijven verandert de organisatievorm als gevolg van de Participatiewet.

Dat blijkt uit peiling die Cedris begin juni onder haar leden heeft gehouden. Van de 90 leden hebben er 74 aan meegedaan.

Cedris-voorzitter Job Cohen: ‘Het gaat niet om het SW-bedrijf als instituut, dat wil ik voorop stellen. De Participatiewet leidt tot verandering en dus tot andere organisatievormen. Het gaat wèl om de expertise die sociale werkbedrijven hebben opgebouwd: een netwerk onder werkgevers, detacheringen, kennis over de doelgroep en werkprocessen. Dat is waardevol voor een goede uitvoering van de Participatiewet.

‘Als ik dan naar de cijfers kijk, dan is het glas halfvol en dus ook halfleeg, aldus Cohen. ‘Het merendeel van de SW-bedrijven vindt dat die kennis en expertise goed is geborgd, maar bij een kwart van de bedrijven is dat niet het geval. Soms worden overhaaste keuzes gemaakt: dat is een verspilling van wat er in het verleden met publiek geld is opgebouwd en waarvan de de doelgroep kan profiteren.

Het merendeel (67 procent) van de sociale werkbedrijven geeft aan dat gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven detacheren. Cohen: ‘Dat is verstandig. Detachering is een succesvol instrument: het biedt werkgevers de flexibiliteit waaraan behoefte is. Bij bijna 30 procent van de SW-bedrijven hebben gemeenten nog géén besluit genomen over de inzet van detachering. Ik hoop dat die gemeenten wel doorpakken. Het is zo zonde kansen te laten liggen om mensen aan de slag te helpen bij gewone werkgevers.

‘Over beschut werken maak ik me zorgen, aldus Cohen. Bij bijna de helft van de gemeenten is hierover nog geen duidelijkheid. Een kwart van de gemeenten geeft aan wel te kiezen voor beschut werk, maar al-met-al blijven de resultaten achter bij de 30.000 nieuwe beschutte plekken die volgens het sociaal akkoord gerealiseerd moeten worden. Dit jaar zouden dat er 1.600 moeten zijn. Deze zwakste groep, die steun het meest nodig heeft, mag niet uit het oog worden verloren.