6-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Expertisecentrum Inclusieve arbeidsorganisatie van start

Het Expertisecentrum wil kennis over het aan de slag helpen van mensen met een beperking breed beschikbaar maken.

De Universiteit Maastricht start met een Expertisecentrum ‘Inclusieve Arbeidsorganisatie’ (zie eerder bericht). Dit kennisplatform bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking door kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het Expertisecentrum wErkt nauw samen met de Limburgse Werkgeversvereniging en wordt gesteund door UWV. Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV reageert op de opening: “Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is van grote waarde voor de opdracht waar we in Nederland voor staan, namelijk 125.000 extra banen creëren voor mensen die als van gevolg van een arbeidshandicap niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Ik roep met name overheden en werkgevers, op om gebruik te maken van het Expertisecentrum zodat de opgedane kennis wordt benut om mensen met een handicap succesvol aan werk te helpen.”

 

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 3 oktober 2016.