12-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

Impuls voor betere kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen

Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. 

Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden en houden van een baan. Het gaat volgens staatssecretaris Klijnsma, die de extra inzet vorige maand aankondigde, om “een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet”. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37% een psychische aandoening. Hetzelfde geldt voor ongeveer een kwart van alle mensen met een bijstandsuitkering.

In Amsterdam bezocht de staatssecretaris een project waarin de gemeente, UWV en GGZ intensief samenwerken volgens de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun). IPS is een beproefde, uit de VS afkomstige methodiek die mensen met een psychische aandoening in staat stelt (weer) te gaan werken of anderszins actief te zijn. Uit onderzoek blijkt dat werk en participatie aantoonbaar bijdragen aan een verbetering van de gezondheid bij deze groep mensen. Met als bijkomende resultaten dat de gemeente bespaart op uitkeringskosten, de zorgverzekeraar op zorgkosten en er bij de cliënt zelf sprake is van een toename van inkomsten uit werk.

Met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro in 2017 en 2018 wil staatssecretaris Klijnsma een impuls geven aan soortgelijke samenwerkingsinitiatieven in de arbeidsmarktregio’s. Met dit geld wordt op dit thema

  • het organiserend vermogen van de regio’s ondersteund;
  • de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid gestimuleerd;
  • samenwerking gestimuleerd en
  • bevorderd dat samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen structureel in de werkprocessen wordt opgenomen en versterkt,

Verder gaan UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen naar werk te begeleiden. UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor IPS-trajecten zoals die momenteel al in Amsterdam worden uitgevoerd. 

De staatssecretaris biedt in een Kamerbrief een overzicht aan initiatieven en activiteiten die ondersteunen dat samenwerking tussen gemeente, UWV, GGZ, cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars cruciaal is om mensen met psychische aandoeningen naar werk te helpen. Onder meer wijst Klijnsma op de resultaten van het project Mensenwerk, waarin de ministeries van SZW en VWS samenwerken met onder andere Cedris, GGZ-Nederland, VNO-NCW, UWV, Divosa, VNG en LPGGZ (zie eerder bericht) en op de activiteiten (onder meer werkateliers) die de Programmaraad rond de GGZ-doelgroep onderneemt (zie eerder bericht).

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid en Kamerbrief, 21 december 2016; bericht/reactie GGZ Nederland, 21 december 2016;  bericht over de onderzoekssubsidieregeling, 20 oktober 2016.