18-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Extra geld voor re-integratie bijstandsgerechtigden na lobby gemeenten

Voortaan ontvangen gemeenten elk jaar een minimumbedrag per inwoner voor re-integratie bijstandsgerechtigden.

De VNG en het Ministerie van SZW zijn het erover eens geworden dat een deel van het Participatiebudget voortaan anders wordt verdeeld. Het gaat om het deelbudget voor de “klassieke doelgroep” in de bijstand. Vanaf 2017/2018 zouden er steeds meer gemeenten zijn die, als gevolg van het verdeelmodel, geen geld meer ontvangen voor re-integratie van mensen in de bijstand. 

Met ingang van 2017 wordt het verdeelmodel nu aangepast. Gemeenten kunnen voortaan elk jaar rekenen op een minimumbedrag per inwoner voor re-integratie.

In 2018 zou dit al gaan om 47 gemeenten. Zij kunnen straks samen 3,7 miljoen euro verdelen dankzij een herverdeling van 1,2 procent van het macrobudget voor re-integratie. Het geld zal vooral moeten komen van gemeenten met een groot re-integratiebudget, vaak grote steden.

Bron: Bericht VNG, 12 mei 2016.; bericht Binnenlands Bestuur, 4 mei 2016.