5-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Extra middelen naar de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s

Om de kansen van de aantrekkende arbeidsmarkt zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samenwerken om de vraag naar en het aanbod van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij elkaar te brengen.

Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten ten behoeve van het organiserend vermogen voor het versterken van de werkgeversdienstverlening en het matchen op werk. Deze gelden worden door de centrumgemeenten ingezet, ten behoeve van alle gemeenten in uw arbeidsmarktregio: 

  • in 2017 een extra impuls voor het opstellen en beschikbaar maken van substantieel meer (gemeentelijke) klantprofielen van de werkzoekenden uit de doelgroep Banenafspraak. Voor het realiseren van een match is immers inzicht in vaardigheden, interesses en competenties van (potentiële) kandidaten voor werkgevers van groot belang. Nu al ondersteunt de Kandidatenverkenner banenafspraak werkgevers hierbij. Daarnaast intensiveert de Programmaraad ook dit jaar haar ondersteuningsaanbod aan uw arbeidsmarktregio;
  • n 2017 een extra impuls voor 14 arbeidsmarktregio’s aan de grens van Duitsland en België voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

Om de kansen van de aantrekkende arbeidsmarkt zo goed mogelijk te benutten is het van belang dat partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samenwerken om de vraag naar en het aanbod van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij elkaar te brengen. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben een belangrijke voortrekkersrol om deze samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio, alsook met het UWV, de sociale partners en het (beroeps)onderwijs, effectief vorm te geven.

Tijdens de praktijkdag van de Programmaraad en de bestuurdersconferentie op 6 maart 2017 te Utrecht (zie eerder bericht) is gesproken over ons gezamenlijke doel om op alle niveaus een stevige relatie met werkgevers op te bouwen en te behouden. Het zijn immers de werkgevers die uiteindelijk de baankansen van de nu sterk aantrekkende economie kunnen aanbieden. Werkgevers hebben onder meer behoefte aan een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio, aan uniforme afspraken over de inzet van instrumenten en aan goede vindbaarheid van (potentiële) kandidaten in de regio. Op 6 maart 2017 werd geconstateerd dat er op dit gebied al veel gebeurt, maar dat er ook nog het nodige te doen is.

Op www.samenvoordeklant.nl treft u een verslag van deze middag aan. Lees hier meer over de verdere opbrengst van de bestuurdersconferentie op 6 maart jongstleden.

 

Bron: SZW Verzamelbrief aan gemeenten, 31 maart 2017.