12-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Factsheet Divosa: Steeds meer sociale diensten werken samen

Gemeenten werken steeds vaker samen rond inkomensverstrekking en re-integratietaken. Ook zal ´werk en inkomen´ steeds vaker met SW-bedrijf fuseren

Door de Participatiewet stijgt het aantal gemeenten dat samenwerkt op het gebied van inkomensverstrekking en re-integratietaken. Inmiddels werkt twee derde van de gemeenten samen in een officieel verband. Meestal in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Dat blijkt uit de nieuwe Divosa-monitor factsheet 'Intergemeentelijk samenwerking'.

In de praktijk werken gemeenten ook samen in niet-formele verbanden op andere terreinen dan werk- en inkomenstaken. Voorbeelden hiervan zijn handhavingstaken en de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Deze trend zal doorzetten. Grof geschat zal over twee jaar tot 70% van de gemeenten samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld in de vorm van een intergemeentelijke sociale dienst, een herindeling of een ambtelijke fusie.
Daarnaast verwacht Divosa dat aantal gemeenten dat ervoor kiest om ‘werk en inkomen’ te fuseren met het sw-bedrijf verder zal toenemen. Inmiddels heeft in 11% van de gemeenten een dergelijke fusie plaatsgevonden.

Bron: Persbericht Divosa, 7 mei 2015.

Noot: Klik hier voor de factsheet Divosa Monitor