24-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Factsheets Banenafspraak en overzichten Transparantie Klantprofielen per regio

Per arbeidsmarktregio is inzicht geboden in de voortgang van de banenafspraak en in het aantal (geanonimiseerde) profielen van mensen uit het doelgroepregister dat beschikbaar is voor werkgevers en intermediairs.

Alle voorzitters van de regionale werkbedrijven ontvingen deze week van UWV voor hun eigen regio de Factsheets banenafspraak en de overzichten Transparantie van klantprofielen.

  • De Factsheet banenafspraak is een verdieping op de regionale Trendrapportage (zie eerder bericht) en geeft inzicht in de sturingsmogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan een baan te helpen.
  • Het overzicht Transparantie van klantprofielen toont in hoeverre de (geanonimiseerde) profielen van mensen uit het doelgroepregister beschikbaar zijn voor werkgevers en intermediairs (zie eerder bericht).

Bezoek deze pagina en klik vervolgens op een arbeidsmarktregio voor de factsheets Banenafspraak en Transparantie Klantprofielen voor die regio. Die vindt u in de rechterkolom. Rechtsonderaan de webpagina staan de gegevens van de UWV-regiomanager bij wie u terecht kunt als u vragen over heeft over het lezen van de cijfers of over de mogelijkheden voor sturing bij u in de regio.

Bron: bericht Programmaraad, 21 februari 2017.