8-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Factsheets banenafspraak per regio

Op basis van de regionale trendrapportages banenafspraak maakt UWV voortaan 35 afzonderlijke overzichten met verdiepende informatie op regionaal niveau.

Eind november ontvingen de voorzitters van alle 35 regionale Werkbedrijven – de wethouders van de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio’s – de Factsheet banenafspraak voor hun regio. Een overzicht van UWV om inzicht te geven in de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking te helpen aan een baan bij reguliere werkgevers.

 

Op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer publiceert UWV sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak De meest recente rapportage verscheen op 31 oktober 2016 en geeft de stand van zaken weer van eind tweede kwartaal 2016 (zie eerder bericht).

In afstemming met gemeentelijke en landelijke partners werkte UWV vervolgens aan afzonderlijke overzichten met verdiepende informatie op regionaal niveau.

Het doel van UWV is om elk kwartaal na het verschijnen van de trendrapportage deze factsheets te publiceren. Dit is een eerste versie. UWV wil dit overzicht samen met de partners in de Programmaraad waar mogelijk uitbreiden en verbeteren, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte in de regio. Wie ideeën heeft over die doorontwikkeling of in gesprek wil over de interpretatie van de resultaten en de mogelijkheden voor sturing kan contact opnemen met UWV via stefan.leliveld@uwv.nl.

Bron: bericht Programmaraad, 23 november 2016.