10-02-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Felua-groep en deel werkplein Activerium samen verder in nieuw werkbedrijf

Nieuw werkbedrijf in oprichting onder de naam: Werkbedrijf Lucrato. Werkgevers in de regio Apeldoorn-Epe-Heerde kunnen voortaan bij één aanspreekpunt terecht voor het vinden van arbeidskrachten met een afstand tot werk

 

Felua-groep en een deel van Werkplein Activerium Apeldoorn starten samen een nieuw werkbedrijf in oprichting onder de naam Werkbedrijf Lucrato. Hierin worden de krachten van beide organisaties gebundeld voor het helpen van werkgevers aan de juiste arbeidskrachten. En voor het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een betaalde baan. De opening van het werkbedrijf vond plaats op 6 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst voor werkgevers.

Eén aanspreekpunt

Werkbedrijf Lucrato neemt de taken van Felua-groep en de werkgeverdienst plus re-integratietaken van Werkplein Activerium over. Daardoor kunnen werkgevers in de regio Apeldoorn-Epe-Heerde voortaan bij één aanspreekpunt terecht voor het vinden van arbeidskrachten met een afstand tot werk. Het nieuwe werkbedrijf bundelt alle voordelige regelingen, subsidies en expertise van het Werkplein met die van de sociale werkvoorziening. Bestaande regelingen en contracten van Felua-groep en/of gemeente worden voortgezet.

Verrijken

Werkbedrijf Lucrato wil bereiken dat alle werkgevers in de regio sociaal ondernemen. Dit doet ze door organisaties én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodanig te verrijken dat de juiste match kan worden gemaakt. Consulenten van het werkbedrijf ontzorgen en ondersteunen werkgevers en werknemers zolang dat nodig is voor de beste, duurzame oplossing.

Al doende

Het werkbedrijf wordt formeel pas opgericht op 1 januari 2018. Maar vanaf 7 februari 2017 werken Felua-groep en een deel van Werkplein Activerium al samen vanuit één ‘werkbedrijf in oprichting’. Dat betekent dat een deel van de processen gaandeweg geoptimaliseerd zal worden. Het werkbedrijf i.o. wordt voorlopig gevestigd in het pand van Felua-groep, Gildenhûs in Heerde blijft bestaan. Gemeente Heerde en gemeente Epe zijn als mede-eigenaren van Felua-groep nauw bij het proces betrokken, evenals het UWV dat al langere tijd samen met Felua-groep en Werkplein Activerium optrekt in werkgeversdienstverlening.

Regionaal

Werkbedrijf Lucrato is partner van FactorWerk, het regionaal werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dit samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten, UWV, VNO-NCW Midden, FNV, CNV en lokale werkbedrijven streeft er naar om in deze arbeidsmarktregio (relatief) de laagste werkloosheid te hebben van Nederland. Het maakt daarbij gebruik van succesvolle lokale initiatieven en van een groot regionaal netwerk.

Bron: Persbericht Felua-groep, 6 februari 2017.