22-09-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Financiering beschut werk is ontoereikend

Rapport van G4 over beschut werk met betrokkenheid Cedris

Gemeenten kampen met een structureel tekort voor beschutte werkplekken. Vaak gaat het om een tekort van enkele duizenden euro’s per plek. Daarnaast houdt het UWV bij het advies beschut werk onvoldoende rekening met ervaringen op de werkplek. Dat blijkt uit het rapport ‘Beschut werk: een voorziening met beperkingen’ dat is opgesteld door Robert Capel in opdracht van acht gemeenten (de G4, Leiden, Tilburg, Almere, Eindhoven) en met betrokkenheid van Cedris. 

In het rapport wordt voorgerekend dat de financiering voor beschutte werkplekken structureel tekort schiet. Een aanbeveling is om de werkgeverslasten voor beschut werk te schrappen. Dat maakt het voor gemeenten (de werkgever in dit geval) structureel aantrekkelijker om dienstverbanden te realiseren: die paar duizend euro maakt precies het verschil, waardoor het wél interessant wordt om te investeren in beschut werk.

Cedris vindt het schrappen van de werkgeverslasten een goede aanvulling op de tijdelijke impuls die staatssecretaris Klijnsma geeft aan beschut werk. Zo maak je het structureel aantrekkelijker om te investeren in dienstverbanden. Cedris vindt het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in beschut werk, naast  dagbesteding en andere vormen van participatie. Echt werk en zelf voorzien in je eigen onderhoud is wezenlijk voor zelfrespect en eigenwaarde.

Uit het rapport blijkt verder dat UWV strenge toelatingscriteria hanteert voor beschut werk. Daardoor wijst het UWV kandidaten voor een beschutte werkplek af terwijl bijvoorbeeld in een SW-bedrijf is vastgesteld dat iemand niet voor een werkplek bij een gewone werkgevers in aanmerking komt. Een zorgvuldige procedure is van belang, maar Cedris vindt voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip vallen.