25-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

FNV heropent strijd voor cao Participatiewet

Oproep aan VNG om cao voor mensen die beschut werken of onder de banenafspraak werken niet langer te dwarsbomen.

Na een eerdere uitnodiging aan de VNG om het gesprek te hervatten over de arbeidsvoorwaarden van mensen die onder de Participatiewet aan de slag zijn, heeft de FNV deze week de strijd weer heropend.

FNV Overheid vindt dat er een landelijke cao moet omen voor de Participatiewet, vindt FNV Overheid. De vakbond roept gemeenten op om dit bij de VNG op de agenda te zetten. Onderhandelingen over zo’n cao worden nu nog geblokkeerd door een VNG-resolutie uit 2013.

 

 

Alle wethouders van sociale zaken en werk en inkomen hebben van de FNV een brief ontvangen. Daarin worden opgeroepen zij om het gebrek aan landelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het beschut werk en de garantiebanen aan te kaarten bij de VNG. Die nam in 2013 (uit ontevredenheid met het sociaal akkoord waarbij de gemeenten niet werden betrokken) een resolutie aan waarin zij zich onder meer verzet tegen een afzonderlijke landelijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. FNV wil dat die resolutie bij de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG op 1 december van tafel gaat.

Voor Zoetermeerders met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen komt er een cao.  Dit is het gevolg van een door de PvdA ingediende motie die gisteren met algemene stemmen werd aangenomen tijdens het begrotingsdebat

Bron: FNV, 24 oktober 2017; Binnenlands Bestuur, 24 oktober 2017; Regionieuws Zoetermeer, 7 november en 19 december 2017.