28-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

FNV roept Tweede Kamer op de Participatiewet open te breken

Vakbond: “Téveel mensen tussen wal en schip. Ingrijpende veranderingen nodig om het doel van de Participatiewet goed te kunnen uitvoeren.”

De FNV pleit voor forse wijzigingen in de Participatiewet. De bond neemt waar dat veel werkzoekenden - waaronder een groep jongeren - die niet onder de doelgroep van beschut werk vallen maar wel afhankelijk zijn van goede begeleiding, nu tussen wal en schip vallen.

Voor de groep nieuwe mensen met een arbeidsbeperking zou de Wsw weer moeten worden opengesteld. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘De staatssecretaris moet met structurele oplossingen komen om te zorgen dat deze grote groep mensen aan het werk komt en blijft, daartoe moet de wet worden aangepast. Anders dreigen we af te stevenen op een verloren generatie.” “Het is schandalig dat deze jongeren vaak zo buiten de boot vallen. Wij roepen op om te investeren in deze groep. Zij tellen even hard mee als ieder ander. De sociale werkvoorziening zou voor deze groep jongeren een ontzettende meerwaarde zijn, zo kunnen ze daar ook hun verdere opleiding hebben.”

Bron: Persbericht FNV, 26 maart 2018.