26-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

FNV: Vakbonden willen snel aan tafel over arbeidsvoorwaarden medewerkers Participatiewet

Bonden willen dat afspraak in Sociaal Akkoord 2013 wordt nagekomen.

De vakbonden FNV Overheid en CNV Overheid willen zo snel mogelijk met de VNG aan tafel om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor de werknemers op wie de Participatiewet van toepassing is.

De bonden stuurden een brief aan de VNG met het dringende verzoek om in ieder geval voor de zomervakantie te beginnen met de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden. “Het is tijd om voor deze groep medewerkers afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden en snel ook. Gemeenten maken nu zelf hun eigen afspraken en dit zorgt voor veel onduidelijke situaties. Dit moeten we snel oplossen. Vandaar dat ik de VNG oproep om snel een afspraak met ons te maken”, zegt Peter Wiechmann, cao-onderhandelaar namens FNV Overheid.

Recentelijk werden de VNG en de vakbonden het eens over een nieuwe cao voor de werknemers in de Wsw. In het Sociaal Akkoord van 2013 is echter afgesproken dat ook voor werknemers met een beperking, die niet meer terecht kunnen in de SW, afspraken gemaakt moeten worden over hun arbeidsvoorwaarden.

Bron: Persbericht FNV, 20 mei 2016.