1-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Functiecreatie in het primair en voortgezet onderwijs

Basisscholen en middelbare scholen geven inzicht in functies via werkanalyses.

Een aantal vo-scholen heeft laten onderzoeken welke functies, werkzaamheden of taken in de organisatie geschikt kunnen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Het A&O fonds voortgezet onderwijs VOION, dat schoolbesturen informatie en advies biedt over de invulling van de banenafspraak, heeft de zogenaamde werkanalyses van een zestal middelbare scholen gepubliceerd.

Ook in het primair onderwijs zijn dergelijke analyses gemaakt. Het  Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit Maastricht publiceerde een uitgebreid overzicht van mogelijke taken die in een schoolorganisatie kunnen worden samengebracht. Bestaande functies worden heringericht zodat er een werkpakket ontstaat dat past bij iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak. SBCM en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs brachten begin dit jaar een herziene Handreiking functiecreatie uit.

Bron: bericht Programmaraad, 24 november 2016;  bericht Expertisecentrum Inclusieve arbeidsorganisatie, 14 juni 2016; bericht SBCM, 2 februari 2016.