10-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Gaat de overheid haar deel van de banenafspraak halen?

Zorgelijk signaal van Hans Spigt, de banenambassadeur voor overheid en onderwijs

Veel bedrijven slagen erin werkplekken te creëren voor arbeidsbeperkten. Maar gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de politie, Defensie, ziekenhuizen en het onderwijs lukt dat maar mondjesmaat. Aanjager Hans Spigt (banenafspraak overheid) ziet het somber in wat betreft de ambitie om dit jaar minstens drieduizend arbeidsbeperkten in een aangepaste baan bij de overheid aan de slag te helpen. Het lijkt erop dat ongeveer de helft wordt gehaald. De overheid moet op termijn 25.000 banen voor arbeidsbeperkten realiseren. “De doelstelling is te optimistisch,” aldus Spigt. "Het kost gewoon meer tijd. Er wordt bij overheidsinstanties echt wel nagedacht over hoe banen voor deze mensen te creëren, maar je kunt niet met een druk op de knop de hele organisatie in één keer wijzigen. En al helemaal niet in een tijd waarin de overheid sterk moet bezuinigen." “Daarbij komt nog eens dat bij gemeenten 80 procent van het laaggeschoolde werk is verdwenen en dat veel schoonmaakwerk en catering zijn uitbesteed”. 

De ambassadeur ziet goede initiatieven, maar neemt ook waar dat veel instellingen nog een totaal verkeerd beeld hebben van de doelgroep waarvoor de banen worden gezocht. “Het zijn geen mensen die in een vacature passen. Er moeten echt

speciale takenpakketten voor hen worden ontworpen."

Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 6 november 2015; bericht Trouw, 8 november 2015; bericht Gemeente.nu, 24 februari 2016.

De vraag of de bij de banenafspraak afgesproken

aantallen – 125.000 extra banen – realistisch zijn stelt BNR Nieuwsradio deze week uitgebreid aan bod in het programma ‘Werkverkenners’. Aan het woord Sven Romkes (diversiteitsspecialist bij ABN-Amro), Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), Martine Schuijer (VNO-NCW / project Op naar de 100.000 banen) en inrichter Ahrend NV die eerder dit jaar de schoolmeubelendivisie van Presikhaaf Arnhem overnam.