27-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Garantiebaan zo zeker nog niet, strakke regels maken werkgevers huiverig

Een uitgebreid relaas van werkgeverskant over de ervaringen Participatiewet. Ondernemers terughoudend door strenge definities waaraan gehandicapten moeten voldoen voor de garantiebanen

In de Volkskrant afgelopen weekend een uitgebreid relaas van werkgeverskant over de ervaringen met de Participatiewet.

Een Amsterdams overslagbedrijf nam iemand aan wiens multiple sclerose pas op zijn 24ste werd geconstateerd. Deze medewerker kon geen Wajong meer aanvragen dus de plek telt niet mee voor de banenafspraak. En, mocht hij ziek worden, evenmin voor de no-risk die voor de doelgroep banenafspraak beschikbaar is.

Kunststofproducent Nedco in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft al bijna twintig jaar ervaring met de inzet van arbeidsgehandicapten. Momenteel werken er zeventien, deels met loondispensatie en allemaal voor onbepaalde tijd. Ondanks goede ervaringen met gehandicapten zal Nedco echter niet snel nieuwe gehandicapten aannemen. Voor nieuwe arbeidsgehandicapten is loonkostensubsidie beschikbaar, maar het is de vraag of de overheid die voorziening niet van de ene op de andere dag aanpast, net als met de premiekorting is gebeurd. Bovendien viel er vroeger nog te onderhandelen met het UWV over de loonwaarde, maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk om dat die objectief moet worden vastgesteld. Nedco-chef van de Wetering verwacht dan ook dat, mocht er een quotum komen voor een verplicht aantal arbeidsgehandicapten per bedrijf, veel werkgevers de boete van 5.000 euro per arbeidsplek voor lief zullen nemen.

René Paas (Divosa): “We hebben ons verkeken op hoe streng de definities zijn waaraan gehandicapten moeten voldoen voor de garantiebanen. Niet iedereen heeft zich gerealiseerd hoe strak de definitie is die het UWV moet hanteren: je moet als gehandicapte nergens op eigen kracht het minimumloon kunnen verdienen. Je ziet dat werkgevers heel hard werken om de garantiebanen te realiseren, maar ik ben wel bezorgd dat de definities te strak zijn om genoeg mensen te vinden, wat dan weer tot frustratie leidt bij werkgevers.'

Bron: Bericht Volkskrant, 24 oktober 2015.

Staatssecretaris Klijnsma gaf aan dat inmiddels wel het werkproces voor toegang tot het doelgroepregister – voor leerlingen van vso-/proscholen en mbo-entree opleidingen – is aangepast. Maar zij is volgens een recente Kamerbrief, in reactie op een signaal van zes gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland, nog niet van plan om de doelgroepcriteria voor de banenafspraak aan te passen.