14-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Geen beschut werk, wel aan de slag

Dat de gemeente Tilburg geen beschut werk aanbiedt betekent niet dat de allerzwaksten op de Tilburgse arbeidsmarkt achter de geraniums zitten.

Dat de gemeente Tilburg geen beschut werk aanbiedt aan de allerzwaksten op de arbeidsmarkt (zie eerder bericht) betekent

niet dat deze mensen in Tilburg achter de geraniums zitten. Zij vallen onder het ‘Tilburgs Alternatief’ en krijgen een op de persoon afgemeten aanpak geboden. Daarbij legt de gemeente hen langs een eigen meetlat die vergelijkbaar is met die van UWV.

Wethouder Erik de Ridder (CDA): “We bieden liever een aanpak die bij de mens past. En dat gaat heel goed. We hebben weliswaar nul mensen in beschut werk maar we hebben al 35 mensen geïndiceerd voor ons Tilburgs Alternatief. 15 daarvan zijn aan de slag en 6 mensen zijn bezig in de arbeidsmatige dagbesteding. De anderen zitten nog in het proces. Voor hen wordt binnenkort iets geregeld. Op maat.’


Staatssecretaris Klijnsma zegt in een reactie vast te houden aan beschut werk. “Het op voorhand niet aanbieden van beschut werk strookt niet met het uitgangspunt van de Participatiewet dat gemeenten in hun regio maatwerk bieden aan mensen met een ernstige beperking.” Zo noemt voorbeelden van gemeenten die wel beschut werk inrichten. “Almere en Leiden zijn ermee aan de slag gegaan. In Den Haag zijn vorige week de eerste 27 beschutte werkers van een groep van tweehonderd in dienst genomen.” (zie ook de voorbeelden in Cedris - Beschut werken in de praktijk).

Staatssecretaris Klijnsma gaf onlangs in de Kamer aan ontevreden te zijn over de voortgang rond beschut werk. Zij stelt voor de komende jaren 100 miljoen extra beschikbaar om gemeenten te ondersteunen en te motiveren om beschut werk in te richten. Maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Momenteel onderzoekt de inspectie SZW op verzoek van Klijnsma de invulling van de nieuwe voorziening door gemeenten. Voor de zomer zullen de resultaten ervan bekend zijn.

Mocht blijken dat gemeenten dan nog steeds onvoldoende invulling geven aan het creëren van beschutte werkplekken, zal Klijnsma de Participatiewet aanpassen en beschut werk daarin verankeren.


Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 10 april 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 19 maart 2016.