6-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Geharmoniseerde instrumenten banenafspraak aangenomen - samenloop met loonkostenvoordelen/LIV

Kamer neemt twee moties aan. Klijnsma informeert hoe de premiekorting zich vanaf 2017 verhoudt tot het Lage Inkomensvoordeel

Vorige week heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Harmonisatie Instrumenten ongewijzigd aangenomen. De kamer verwierp vier amendementen van de SP. Wel zijn moties aangenomen die de staatssecretaris opriepen

  • met VNG, Cedris, sociale partners en UWV af te spreken dat beschut werk gaat om betaalde banen (en niet om dagbesteding of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering) en
  • de middelen die na het vervallen van de mobiliteitsbonus en de no-risk na 2020 weer vrijvallen, te besteden aan de doelgroep die onder de banenafspraak – of eventueel het quotum – valt.

 

Aan de vooravond van de stemmingen legt staatssecretaris Klijnsma op verzoek van de Kamer de relatie uit tussen het aangenomen wet Harmonisatie en het Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl), beide gericht op grotere kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Klijnsma  meldt dat

  • de Wtl aanvullend werkt op het Wetsvoorstel harmonisering. Het Lage Inkomensvoordeel (LIV, onderdeel van de Wtl) is er voor de hele onderkant: doelgroep banenafspraak, werknemers die tussen 100% en 120% WML verdienen, mensen in beschut werk én Wsw-medewerkers;
  • de Wtl gefaseerd wordt ingevoerd: In 2017 eerst het LIV, in 2018 volgen de loonkostenvoordelen;
  • in 2018 het instrument premiekorting doelgroep banenafspraak wordt omgevormd naar een loonkostenvoordeel, buiten de loonaangifte om. In het overgangsjaar 2017 kunnen de LIV én de premiekorting doelgroep banenafspraak nog worden gestapeld. Werkgevers kunnen voor beide in aanmerking komen;
  • de geharmoniseerde instrumenten vanwege de horizonbepaling van kracht zijn tot en met 2020. Zodra met ingang van 2021 het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak afloopt, neemt het LIV het stokje over.

 

Bron: Kamerbrief (met rekenvoorbeeld), 28 september 2015; Bericht Binnenlands Bestuur, 1 oktober 2015; Informatieblad Rijksoverheid: Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein, 15 september 2015.