25-08-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Gemeenten fel gekant tegen verplicht aanbieden beschut werk

Gemeenten willen zelf kunnen kiezen welke instrumenten ze inzetten om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen.

De VNG heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel waarin het verplicht aanbieden van beschut werk wordt geregeld. Staatssecretaris Klijnsma maakte dat voorstel via een internetconsultatie openbaar.

De gemeenten vinden dat het kabinet met het voorstel voor verplicht beschut werk lijnrecht ingaat tegen de eigen uitgangspunten van de Participatiewet. “De Participatiewet is bedoeld om mensen een stap te laten maken naar zo regulier mogelijk werk. Beschut werk is geen regulier werk.”

Evenmin strookt het voorstel met de bestuurlijke afspraak tussen Klijnsma en gemeenten om de doelgroep met één regeling te bedienen: “Met de voorgestelde wetswijziging worden er weer schotten gezet die leiden tot verschillende subregelingen. Allemaal met eigen voorwaarden, condities en concurrentie tussen verschillende doelgroepen. En feitelijk wordt ook de Wsw, versie 2.0, weer ingevoerd. Verplicht beschut werk komt neer op een nieuwe Wsw maar dan met minder budget,” aldus de VNG.

Aan de – door onder meer Cedris bepleite – praktijkroute, die eveneens via het wetsvoorstel wordt geregeld, is veel meer behoefte, aldus de VNG. Die vermindert sterk de bureaucratie waarmee werkgevers mensen uit het doelgroepregister kunnen aannemen.

Bron: bericht VNG, 17 augustus 2016;  bericht Binnenlands Bestuur, 22 augustus 2016; bericht VNG Magazine, 22 augustus 2016; Staatscourant, 22 augustus 2016; bericht Staatscourant, 15 juli 2016.