22-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Gemeenten in actie voor arbeidsbeperkten

Gemeenten vragen zich af of het uitgangspunt van Rutte III, ‘Werk moet lonen’ ook voor arbeidsbeperkten geldt.

Volgens de gemeenten dreigen door de nieuwe plannen in het Regeerakkoord duizenden arbeidsbeperkten met een baan onder het minimumloon betaald te krijgen en te zakken naar bijstandsniveau (zie ook eerder bericht). Wethouder Arjan Vliegenthart (Amsterdam) en voorzitter van de VNG-commissie Werk & Inkomen: “Het is ‘mesjogge. De regering wil een half miljard euro op deze groep besparen. Dat betekent dat mensen die nu nog een gewoon loon verdienen naar bijstandsniveau gaan. Ik heb nog geen wethouder gevonden die dit een goed idee vindt.” "Gemeenten doen niet aan inkomenspolitiek. Wij kunnen slechts tot bijstandsniveau aanvullen.” Zeker is dat deze werknemers geen pensioen meer opbouwen over het inkomen dat ze verdienen. “Ik kan me niet voorstellen dat het ministerie dit doorzet”, zegt Vliegenthart. “Eind van deze maand gaan we met staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om de tafel om onze zorgen te delen.” In de week van 19 december debatteert de Tweede Kamer over de begroting van SZW. De verwachting is dat loondispensatie dan hoog op de agenda staat.

Het regionaal Werkbedrijf Noord-Oost Brabant heeft over de kwestie een brandbrief naar de Kamer en het nieuwe kabinet gestuurd.

Ondernemers die arbeidsbeperkten in dienst hebben, zoals Arno Kooy, eigenaar van Brouwerij de Prael: “Waar moet je als werknemer je motivatie vandaan halen om in loondienst te gaan als je er niks mee opschiet?”

In hun tienpuntenplan (zie eerder bericht) pleitten de werkgevers afgelopen voorjaar voor  eenduidige regelgeving voor werkgevers zoals loondispensatie voor de werkgever en een suppletie voor de werknemer. MKB-Nederland en VNO-NCW reageren nu op de plannen:

1.    “Het is in de eerste plaats goed dat er een einde komt aan het ingewikkelde gedoe met verschillende subsidieregelingen  (loonkostensubsidies) waar ondernemers nu nog mee te maken hebben. Dat is overal weer anders geregeld en dat is een bureaucratische nachtmerrie voor ondernemers, terwijl zij juist mensen uit de doelgroep aan werk willen helpen.

2.    Met loondispensatie maak je dat veel simpeler en zorg je ervoor dat de loonwaarde overeen komt met de kosten voor de ondernemer. UWV stelt deze loonwaarde vast, maar met minder gedoe voor ondernemers en dus meer kans op succes.

3.    In het regeerakkoord staat duidelijk dat de gemeente het inkomen verder aanvult afhankelijk van de specifieke gemeentelijke inkomensvoorziening.

4.    Het wordt dus eigenlijk vooral anders georganiseerd, maar op een eenvoudiger manier voor ondernemers en met meer kans op succes.

5.    Wij gaan er verder van uit dat het kabinet in gesprek gaat met ons, vakbonden, gemeenten en UWV over de nadere uitwerking, zodat straks geen mensen tussen wal en schip vallen.”

Bron: EenVandaag AvroTros, 21 november 2017. Bekijk hier de uitzending, onder meer opgenomen bij WSD Boxtel