24-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Gemeenten moeten controleren op verdringing

Gemeenten moeten voortaan nagaan of bij zogenoemde re-integratietrajecten voor werkzoekenden betaalde banen verloren gaan. De Tweede Kamer stemde in met het initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

De Tweede Kamer wil voorkomen dat mensen met een betaalde baan worden verdrongen door mensen met een uitkering die als 'werkervaring' klusjes moeten doen. Een meerderheid schaarde zich dinsdag achter het initiatiefvoorstel Wet Verdringingstoets dat de SP had ingediend (zie eerder bericht). SP-Kamerlid Karabulut spreekt over een groot succes voor uitkeringsgerechtigden, schoonmakers en vakbonden waar de SP samen actie mee heeft gevoerd. Na de invoering van de Wet Werk en Bijstand eisen steeds meer gemeenten van mensen zonder baan allerlei klusjes als tegenprestatie voor hun uitkering. Het is de SP een doorn in het oog dat deze uitkeringsgerechtigden zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen, een concurrent worden van mensen met een baan.

De vakbeweging is blij met de wet. Volgens de FNV komt de verdringing van werk op grote schaal voor. Felix Alejandro Perez, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Onze inschatting is dat er op dit moment minimaal 10.000 echte banen worden verdrongen door het werk van uitkeringsgerechtigden. Dat werk gebeurt via allerlei constructies zoals Flextensie. Als deze wet zorgt voor minder verdringing, betekent dit dat meer mensen een echte baan kunnen krijgen.’

 

Ook brancheorganisatie OSB is voorstander van de verdringingstoets. Volgens de OSB ondervinden werknemers en schoonmaakbedrijven dagelijks de nadelige gevolgen van het beleid van gemeenten. “Veel gemeenten kiezen voor het beëindigen van het contract met een schoonmaakbedrijf. Dit heeft nadelige gevolgen voor schoonmakers die hun vaste baan verliezen ten gunste van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. De werkgelegenheid in de schoonmaakbranche komt daarmee steeds verder onder druk te staan. Dit terwijl onze sector fors bijdraagt aan de participatiedoelstelling en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt”, aldus de OSB.

Deze wetswijziging leidt tot een nieuw artikel 8d in de Participatiewet. Van verdringing is sprake als door de inzet van uitkeringsgerechtigden werk goedkoper wordt, werknemers worden vervangen door uitkeringsgerechtigden of als het loon van anderen wordt aangepast. De toets moet worden toegepast in de volgende gevallen:

  • Inzet van sociale activering
  • Tegenprestatie
  • Participatieplaatsen
  • Proefplaatsen
  • Bij aanbestedingen

De wetswijziging leidt ertoe dat de uitvoering van het re-integratiebeleid voor gemeenten complexer wordt. Het Kabinet heeft het wetsvoorstel dan ook ten zeerste ontraden. Desalniettemin heeft de Tweede Kamer ingestemd. Het wetsvoorstel is nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd. Het is nog niet bekend wanneer het voorstel door de Eerste Kamer behandeld wordt.
Voor uitkeringsgerechtigden betekent het dat ze zonder dat er een toets op verdringing heeft plaatsgevonden niet zo maar alle activiteiten hoeven te accepteren. Hoe gemeenten de verdringingstoets gaan organiseren is nog niet bekend.

Bron: bericht Tweede kamer, 14 februari 2017; bericht Binnenlands bestuur, 21 februari 2017; bericht FNV, 21 februari 2017; bericht OSB, 21 februari 2017; nieuwsbrief StimulanSZ, 28 februari 2017.