21-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Handreiking leerwerkbedrijven

Wat hebben bedrijven nodig om succesvol een leerwerktraject vorm te geven? Hoe kunnen zij op dit gebied samenwerken met gemeenten?

Bedrijven die fungeren als leerwerkbedrijven leiden mensen op in de praktijk. Door leerwerktrajecten te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen deze bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien kunnen zij inspelen op de Participatiewet èn op een (verwacht) tekort aan arbeidskrachten.

Veel bedrijven weten niet goed wat leerwerktrajecten hen opleveren of waar ze moeten beginnen.

Daarom hebben Locus en SBCM de Handreiking Leerwerkbedrijven ontwikkeld.

Deze handreiking beschrijft wat bedrijven nodig hebben om succesvol een leerwerktraject vorm te geven – van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie. Ook beschrijft het hoe bedrijven en gemeenten succesvol kunnen samenwerken op dit gebied. Hoe komen leerwerktrajecten tot stand? En wat betekent dat voor een bedrijf? Wat le­vert het een bedrijf op? En welke stakeholders zijn bij de verschillende procestappen betrokken?

Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen in de praktijk van Locus partners Philips en Nuon, die jarenlange ervaring hebben met het succesvol inzetten van leerwerktrajecten.

Bekijk hier de handreiking.

 

Bron: bericht SBCM, 21 juni 2016.