20-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Handreiking voor aansluiting SW-bedrijven UWV portaal

Betere matching en inzicht in kansen voor werkzoekenden. Volg binnenkort het webinar over deze en andere voordelen van aansluiting.

Het UWV Portaal is de beveiligde digitale omgeving die de benodigde applicaties van UWV (SONAR, WBS et cetera) ontsluit. Voordelen van het UWV Portaal zijn:

·         Betere matching

·         Beter inzicht in kansen voor werkzoekenden

·         Gerichtere dienstverlening / ondersteuning

·         Eenduidig landelijke werkwijze: efficiënte samenwerking

·         Kwalitatieve en kwantitatieve sturingsinformatie

Voor gemeenten is de Handreiking Aansluiting SW-bedrijven op het UWV portaal ontwikkeld. Deze gaat over de achtergrond en beleidsmatige context, het doel en de functionaliteiten van UWV Portaal. Daarnaast biedt de handreiking praktische informatie voor de aansluiting op het UWV Portaal en een toelichting op de wensen, behoeften en ervaringen van SW-bedrijven.

 

Binnenkort organiseert de Programmaraad een webinar over deze handreiking. Reserveer 11 oktober van 14.00 - 15.00 uur in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort. 

Bron: bericht Programmaraad, 23 september 2016.