26-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Hard oordeel over voortgang decentralisaties

Transitiecommissie Sociaal Domein in laatste rapport: “Samenhang bij de uitvoering van de verschillende wetten is nog ver te zoeken”.

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) is september 2014 door het kabinet ingesteld om gedurende twee jaar de vinger aan de pols te houden rond de decentralisaties in het sociaal domein. Het vijfde en laatste rapport verscheen eind september.

Daarin stelt de TSD vast dat de voortgang van de decentralisaties moeizaam verloopt. Samenhang bij de uitvoering van de verschillende wetten is nog ver te zoeken. Vooral Rijk en gemeenten krijgen een veeg uit de pan; het lijkt volgens de commissie 'of men elkaars taal niet spreekt'.

Een heftig signaal geeft de commissie verder af over de doelgroep jonggehandicapten. Die dreigt ‘uit beeld te raken’. Schoolverlaters uit het passend onderwijs hebben minder arbeidskansen dan uitstromende leerlingen van het VSO, die zonder beoordeling in het zogenoemde ‘doelgroepenregister’ van de Participatiewet komen. Gemeenten zouden hen beter moeten begeleiden, om latere afhankelijkheid van zorg te voorkomen. 

Gelijk met de slotrapportage brengt de TSD een Magazine uit met de titel “Als alles verandert… Vakmanschap in tijden van decentraliseren”. Daarin dertien indrukwekkende portretten van heel diverse vakmensen die de verandering beschrijven. Welke impact hebben de drie decentralisaties gehad op het dagelijks werk van professionals in het sociaal domein? Onder meer een portret van DZB regio Leiden: De nieuwe tijd vraagt om creatieve verbindingen met het bedrijfsleven. Via een reeks prijsvragen komen jonge ondernemers met haalbare plannen in beeld die ook nog eens werkgelegenheid opleveren voor de doelgroep. Een succesverhaal over een sociaal werkbedrijf dat gaat fungeren als kweekvijver voor start-ups. Het sociale werkbedrijf levert hen veel meer dan goedkope arbeid. Zij krijgen de kans om met de infrastructuur en het personeel (van de staf tot de werkvloer) hun opstartkosten laag te houden. DZB biedt ook kennis over de inrichting van het productieproces en daarmee kwaliteit en betrouwbare levering. De starters kunnen hulp krijgen om hun droom waar te maken en tegelijkertijd werk creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 30 september 2016;  bericht Gemeenten van de Toekomst, Kamerbrief 30 september 2016.