20-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Harrie: begeleider van de doelgroep op de werkvloer

Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk: dat is Harrie

 

 

Om de interne begeleiding van medewerkers met een beperking concreter te maken, zijn de website en brochure "Ik ben Harrie" ontwikkeld. Harrie is de personificatie van de ideale werknemer, die medewerkers met een beperking begeleidt op de werkvloer.
De brochure bevat informatie en inspiratie voor (toekomstige) Harries. In het boekje staan de kenmerken, de rol, de activiteiten, tips en valkuilen rond Harrie beschreven, bijvoorbeeld de rol van Harrie ten opzichte van de jobcoach. Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle Harrie? En hoe kan de werkgever Harrie het best ondersteunen?

CNV Jongeren heeft bijsluiters voor begeleiding ontwikkeld om Harries tips en handvatten te geven bij de begeleiding van een collega met een arbeidsbeperking. Voor meer dan 15 beperkingen zijn er bijsluiters gemaakt. In elke bijsluiter staat wat de kernmerken en wat de positieve kanten van een beperking zijn. Verder staan in de bijsluiters tips voor begeleiding en ook wordt er uitleg gegeven over de belangrijkste punten uit de Wajong en de Participatiewet.

Bron: Nieuwsbrief Inclusief Werkgeven (AWVN), 14 september 2017. Meer weten? www.ikbenharrie.nl. Zie ook de video-instructie (CNV Jongeren, 2013).