5-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Het Arbeidsmarktverlanglijstje 2016

Het Arbeidsmarktverlanglijstje is een twitter-initiatief van de Tilburgse arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen

Beste Sint en Piet,

De arbeidsmarkt is belangrijk voor organisatie & mens

daarom sturen wij jullie deze lange wens

Er is ten aanzien van werk marsepijn en pepernood

spanning tussen vraag en aangebood

Onze lijst kent voor- en tegenstrijd

maar dat is een teken van uh … deze tijd

 

CBS zegt dat 502.000 mensen t zonder werk moeten doen,

volgens ons zijn het er meer dan 1,7 miljoen

Inclusiviteit, hoe staat het ermee?

het kan altijd beter, pas dan zijn we tevree

Meer werkgevers die kijken naar mensen met een beperking

niet als last maar als een versterking

Als gemeenten ook P-wetters detacheren

dan zullen ze sociaal ondernemen flink kunnen stimuleren!

En met herwaardering van de kennis van de SW

gaat ook de P-wet stukken langer mee

 

Want met alle ellende op het stokje

plaatsen wij nog steeds iedereen in het participatiehokje

We vragen om bedrijven met sterke schouders

die zich niet alleen richten op aandeelhouders

Maar ook op diversiteit en de menselijke maat

daar is de inclusieve arbeidsmarkt bij gebaat

Inclusief HRM kijkt over de organisatiegrens

daarbij telt investeren in human capital van ieder mens

 

De koek moet dringend groter

eindelijk vis dicht bij de boter

Een nieuw fenomeen is geboren

wij noemen haar reshoren

Gebruik als bedrijf de reshoring tool

u zult zien het scheelt een boel

 

Als we aan de toekomst bouwen, zorgt onderwijs voor fundament,

geef spijbelaars en stapelaars, kansen bij een passende docent

Niet alleen op school of heel even

(bij)leren blijf je je hele leven

Ontwikkeling van de arbeidspopulatie blijvend stimuleren,

overheid die financieel bijdraagt aan kosten van opleiding en leren

Matchen op competenties en taken

Zodat iedereen een doorstart kan maken

Bij een numerus fixus voor opleidingen in techniek

mist de arbeidsmarkt veel talent en dynamiek

 

Jobs verdwijnen

Jobs verschijnen

Tekort en overschot op arbeidsmarkt vraagt wijs beleid

Denk aan meer intersectorale mobiliteit

Het is echt hoog tijd

voor een loopbaanbeleid

Het arbeidsmarktbeleid heeft nood aan een nieuwe look

wanneer komt 'goesting' in het werkwoordenboek?

 

We willen graag voor meer werkpret

een persoonlijk scholings- en mobiliteitsbudget

Organisaties gaan medewerkers loopbaanactief maken,

een grote rol weggelegd voor afdeling personeelszaken

U Sint gaat steeds met gemak

van ‘t ene naar het andere dak

Zo soepel moeten mensen van werk naar werk

maak dus grenzen tussen sectoren minder sterk

 

Liever mijn verslaafde ex

dan een baas verslaafd aan flex

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is er genoeg

voor een nieuwe balans is het nooit te vroeg

Tsja, meer flex of security

soms weten we het niet

Maar als verbinden juist moet

dan is flexicurity zeker goed!

 

Ontslag, het zou eerlijker, eenvoudiger en sneller

bij vooral het MKB bleek de Wwz geen bestseller

Transitievergoeding, aanzegtermijn, redelijke grond

een billijkheidsexceptie: ‘n begrip waarvan niemand wist dat ‘t bestond

Stop twee jaar ziekte loondoorbetaling,

voor de arbeidsmarkt dé perverse dwaling!

En voor duurzame arbeidsrelaties is de wens

het schrappen van de malle 23-maandengrens

We moeten de zzp’er accepteren

en een eigen plek in ons sociale stelsel voor hen reserveren

 

Teveel jongeren zijn niet in beeld

Hangen thuis of elders verveeld

Hebben van de samenleving hun bekomst

Maar ‘t gaat om hun én onze toekomst

Zuiniger zijn op steeds kleinere cohorten

jeugdwerkloosheid definitief opschorten

 

De werknemer van 50 en meer

Kent na ontslag nauwelijks terugkeer

Ook hier enorme verspilling van talent

vaak op vooroordelen geënt

U weet Sint, dat jaren nauwelijks tellen

wilt u dat werkgevers nog eens vertellen

 

Arbeidsgelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen

zowel op werkvloer als thuis achter de pannen

Vrouwen behouden voor de arbeidsmarkt van morgen

vraagt om ruimte voor mantelzorgen

De vereende krachten maken een eind aan de werkende sloof

en door gezamenlijke scholing ontwikkelen zij vooruitgangsgeloof

Zo hoeft de mens niet meer te ploeteren voor zijn bestaan

en om brood te hebben hoeft de ander niet meer dood te gaan

Jobcoaches en proefstages, die termen geven jeuk,

eerlijke beloning en waardering maken het werken weer leuk

 

Liever met 65 met pensioen

dan jongeren tot 60 jaar zonder poen!

Een innovatief pensioenfonds, keuzevrijheid, flexibele inleg voor iedereen

anders wordt de oude dag een molensteen

Alain Touraine voorspelde dat de mens ging spelen

En we de rest van het werk gingen delen

Dat was het ideale toekomstbeeld

we hebben het haast, nu wordt het verspeeld

 

Een basisinkomen, doe ons dat maar.

zodat 'de baan' een relikwie wordt, op weg naar...

Anders organiseren

en samen hiervan leren

Laat bijstandsgerechtigden bijverdienen in vertrouwen

zodat ze aan een betere toekomst kunnen bouwen

 

Op de arbeidsmarkt moeten we durven te experimenteren

om van de positieve ervaringen te leren

Het werk wordt gedaan in de regio,

daar moeten banen komen voor legio,

mensen met een afstand

die aan de zijlijn zijn beland

Participatiewet heeft verantwoordelijkheden gedecentraliseerd

dus Haagse bemoeizucht is verkeerd

 

De robots, ze komen

maar worden die banen daadwerkelijk afgenomen?

Wij maken ons niet teveel zorgen

want zijn zelf betrokken bij de weg naar morgen

Welke risico’s dan ook aan de toekomst kleven

vandaag hebben we dit gedicht nog zelf geschreven!

Tot slot: het is niet de kleur van u Piet en Sint,

maar de samenwerking die verbindt.

Het Arbeidsmarktverlanglijstje is een twitter-initiatief van de Tilburgse arbeidsmarktprofessor Ton Wilthagen (@wilthagen), die ook verantwoordelijk is voor de eindredactie. Input op rijm voor het lijstje is (op persoonlijke titel) geleverd door: Fons Leroy, Rob Witjes, Katinka van Brakel, Jean-Paul Biever, Charissa Freese, Mariëlle Brink, Carmen de Jonge, Aukje Smit, Michel van Smoorenburg, Robbert Coenmans, Ronald Dekker, Pascal Besselink, Britt Brackenie, Huib van Olden, Erik de Ridder, Monika Sluga, Jan-Jaap de Haan, Paul Ulenbelt, David van Swol, Aart van der Gaag, Eliane Hendrikszen, Ron van Baden, Mariëtte Amsing, Mendy van der Gaag, Cees Bakker & Ton Vermin, Jurriën Koops, Paula Anguita, Fedde Monsma, Fred IJpma en Gerald Ahn. Disclaimer: niet alle contribuanten staan per se achter de gehele tekst. Met veel dank aan Cedris voor het plaatsen van het Arbeidsmarktverlanglijstje op de website. De vorm is ludiek, de boodschap serieus!