26-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor dagbesteding zoeken zij naar manieren om het aanbod te vernieuwen én dagbesteding passend en betaalbaar te houden.

Begin 2016 heeft kenniscentrum Movisie het beleid van gemeenten rondom dagbesteding van tien kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten geïnventariseerd. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het rapport aan de Kamer gestuurd.

Daarin aandacht voor de wijze waarop gemeenten invulling geven aan dagbesteding: hoe trachten zij het aanbod trachten te vernieuwen en hoe verdelen zij algemene en – bij complexere problemen zoals dementie en ggz-problematiek – maatwerkvoorzieningen? Welk doelgroepenbeleid voeren zij, zijn er wachtlijsten en waar kopen gemeenten in?

Wat betreft toekomstplannen blijkt dat veel gemeenten kijken naar de mogelijkheden voor dagbesteding binnen de algemene voorzieningen. Gemeenten verwachten dat binnen het brede sociale domein voorliggende voorzieningen steeds verder worden uitgebouwd. Zo ontstaat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders.

Rond het vervoersbeleid wordt vastgesteld dat veel gemeenten samen met betrokkenen zoeken naar slimme oplossingen voor het vervoer, bijvoorbeeld door het combineren van regiotaxi, Wsw-vervoer en leerlingenvervoer.

Bron: Kamerbrief, 17 mei 2016.