9-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Hoe krijgen we psychisch kwetsbare mensen aan het werk?

Bestuurlijke bijeenkomst op 3 februari bracht de werelden van werk en zorg dicht bij elkaar en vormde goede opmaat naar de 35 regionale werkateliers.

Op 3 februari 2016 kwamen de werelden van werk en zorg dicht bij elkaar (zie eerder bericht). Ruim honderd aanwezigen (gemeenten, UWV, werkgeversorganisaties en GGZ) gingen onder leiding van Jacobine Geel met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden van werk voor mensen met een psychische aandoening.

Dankzij de bijdrage van sprekers als jobcoach Jaap Brouwers, ervaringsdeskundige Marieke Sweens, professor Jaap van Weeghel en staatssecretaris Klijnsma werd kennis en ervaring uitgewisseld, input verzameld en draagvlak gecreëerd voor de regionale bijeenkomsten op uitvoeringsniveau. Het komende halfjaar organiseren de Programmaraad-partners samen met GGZ Nederland regionale werkateliers om de werelden van werk en zorg dichterbij elkaar te brengen.

Bron: Bericht Programmaraad, 4 februari 2016.