10-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant?

Met de eenmalige aanlevering van gegevens door UWV (mogelijk tot 31 januari aanstaande!) is het kandidatenbestand van de gemeente in één keer op orde.

Aan de vliegende brigade melden gemeenten dat zij de kandidatenverkenner niet kunnen vullen met profielen, onder meer omdat onbekend is wie van de gemeentelijke doelgroep in het doelgroepregister (LDR) staan. Dat belemmert het transparant maken van de hele doelgroep. Nog tot 31 januari 2018 kunnen gemeenten via het zakelijk portaal van UWV-Gegevensdiensten éénmalig hun populatie uit het LDR bestand overgeheveld krijgen

UWV heeft hierover een afspraak gemaakt met het ministerie - zie eerder bericht: gemeenten kunnen UWV éénmalig verzoeken om een bestand te leveren met hun inwoners die in het doelgroepregister staan. Daarmee kunnen gemeenten hun administratie completeren.

Het online geleverde bestand bevat de volgende gegevens: woongemeente, BSN en per grondslag de begin- en einddatum (indien bekend). Als peildatum voor de gegevens in het bestand wordt 1 november 2017 gehanteerd. Deze gegevenslevering is verkrijgbaar tot en met 31 januari 2018 via het zakelijk portaal van UWV-Gegevensdiensten. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kan de gemeente de gegevenslevering downloaden via MijnGegevensdiensten.

De eenmalige aanlevering van gegevens door UWV kunt u zien als een nieuw startpunt. Hiermee is het kandidatenbestand in één keer op orde. Daarna zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van het bestand. Lees ook de Handreiking Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant?

Bron: bericht Programmaraad, 14 december 2017.