16-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Hoe verzilvert u maximaal de loonwaarde van mensen uit de doelgroep?

Wat levert het op? Hoe werkt het eigenlijk? Kom naar de regionale werkateliers voor managers van sociale diensten en sociale werkbedrijven die werk willen maken van werk voor de doelgroep.

Hierover organiseert Cedris in samenwerking met Berenschot een serie van drie werkateliers. Het Rijk wil gemeenten financieel prikkelen om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Maar, wat gebeurt er als mensen met een loonkostensubsidie aan de slag worden geholpen?

 • Leidt de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor de gemeente?
 • Of wordt de besparing afgeroomd door een verlaging van het budget in de toekomst?
 • En hoe verhouden de kosten zich tot de besparingen?
 • Moeten er uiteindelijk niet meer kosten gemaakt worden dan er aan besparingen wordt gerealiseerd?

Deze en andere vragen komen in dit werkatelier aan de orde. Zo krijgt u inzicht in de mogelijkheden en beperkingen bij uw gemeente(n) om te besparen op het bijstandsbudget door mensen (met beperkte loonwaarde) aan de slag te helpen, met name door inzet van loonkostensubsidies. Daarnaast krijgt u de tools voor de uitwerking van een businesscase voor het plaatsen en begeleiden specifiek voor uw gemeente(n) van mensen met een arbeidsbeperking. Er is ruim de gelegenheid tot het inbrengen van eigen ervaringen en uitwisseling hierover.

De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende plaatsen in het land: Utrecht, Roermond en Zwolle. Onder andere wordt gebruik gemaakt van de handreiking ‘Werk bespaart bijstand’ die Cedris met Berenschot heeft ontwikkeld over het gebruik van loonkostensubsidie onder het regime van de Participatiewet – zie eerder bericht.

Doel van de bijeenkomsten is:

 • het uitwisselen van kennis over de inzet van loonkostensubsidie en alternatieve financiële instrumenten om de doelgroep van de Participatiewet te plaatsen op banen bij werkgevers.
 • het verschaffen van inzicht in de financieringssystematiek en handvatten voor het maken voor businesscases voor het plaatsen en begeleiden van mensen vanuit de Participatiewet.

De bijeenkomsten kennen een interactief karakter: inbreng op basis van eigen ervaringen is gewenst, maar niet noodzakelijk. Deelnemers hebben de gelegenheid hun eigen casus en afwegingen te presenteren.

De werkateliers vinden plaats op de laatste donderdag van de maand

 • 25 januari Cedris, Koningin Wilhelminalaan 3, Utrecht
 • 22 februari, Westrom, De Hanze 1, Roermond
 • 29 maart, Wezo, Lingenstraat 9, Zwolle.

Programma:

 • 12:45 inloop met lunch
 • 13:30 start programma
 • 16:30 (netwerk) borrel

Aanmelding kan via info@cedris.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Werkatelier werk bespaart bijstand’ en de datum/plaats bijeenkomst. Let op: Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers op basis van ‘wie het eerst komt…’

Bij vragen over de sessies kunt u terecht bij gruis@cedris.nl, 06-20263273